Skip to main content

Remonstrantie aen zijne prinslijcke excellentie, ende de edele ... zeer vermogende Heeren Staten ende Steden der vereenighde ende gereformeerde neder-Landen, in dewelcke (onder verbeteringe) aenghewezen wordt 't ghene, dat nootlijck naer eysch der Heyligher Godlijcker Schriftuer ... met kleyne moyte verbetert zal konnen werden

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)